Arabeg/Yr Wyddor

Oddiwrth Wicillyfrau
Arabeg
Gwersi

Yr Wyddor
Cyfarch
Teulu
Disgrifio pethau
Bwyd a diod

Atodiadau

Adnoddau
Hanes
Tafodieithoedd
Llenyddiaeth

Gweler hefyd

Sut i ddysgu iaith

Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Caiff Arabeg ei hysgrifennu o'r dde i'r chwith. Mae gan yr wyddor Arabeg 28 o lythrennau. Does dim priflythrennau ond ceir ffurfiau gwahanol i'r llythrennau ar ddechrau, ar ganol ac ar ddiwedd gair.

Wicipedia
Wicipedia
Mae gan Wicipedia mwy ar y pwnc yma:
Llythyren Enw Cynaniad Cymraeg Trawsgrifiad Rhufeinig
unigol gyntaf ganol olaf
أ إ ؤ ئ
hamza ' (atalnod glotal fel "Y" byr) '
'alif a a / e
ba' b b
ta' t t
tha th th
jim j j / dj / g
ha' h (pwysleisiol fel wrth anadlu ar eich sbectol) H
kha' ch kh
dal d d
dhal dd dh
ra' r r
zay z z
sin s s
shin sh ch / sh
Sad s (pwysleisiol) S
ﺿ Dad d (pwysleisiol) D
Ta' t (pwysleisiol) T
Za' dd (pwysleisiol) Z
Aayn â ("A" gyddfol fel wrth ddangos eich llwnc i'r meddyg) A
ghayn gh ("R" gyddfol Ffrangeg neu fel ambell frodor Gwynedd) gh
fa' ff / ph f / ph
qaf g ("C" gyddfol) q
kaf c k
lam l l
mim m m
nun n n
ha' h h
waw w ou / w
ya' î i / y

Llythrennau eraill:

unigol cyntaf canol olaf Enw Cynaniad Cymraeg Trawsgrifiad Rhufeinig
ta' marbuta a / at a / at
'alif maq'ura a a / e
lam 'alif (L+A) la la / le