Llyfr Coginio:Ŵy wedi ffrio

Oddiwrth Wicillyfrau
Jump to navigation Jump to search

Mae ŵyau wedi ffrio, yn frecwast poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, Canada, a Gorllewin Ewrop, ac mae'n cymryd tua 5 munud i'w baratoi. Yn aml cânt eu gweini gyda thost neu fwydydd eraill wedi'u ffrio.

Cynhwysion[golygu]

Offer[golygu]

Dull[golygu]

Ŵy wedi'i ffrio ar un ochr
  1. Toddwch y menyn yn y badell ffrio dros wres cymhedrol.
  2. Craciwch yr ŵy i mewn i'r badell ffrio a gadewch iddo ffrio nes i ochrau'r melyn ŵy ddechrau caledu (a ddynodir gan liw y melyn ŵy yn goleuo).
  3. Defnyddio'r ysbodol, trowch yr wyau drosodd a gadewch iddynt goginio am rhwng 10 eiliad i 90 eiliad, yn dibynnu ar ba mor rhedlyd rydych yn hoffi eich melyn ŵy.
  4. Ychwanegwch halen a phupur am flas, ac yna gweinwch y bwyd.