Wiciblant:Yr Elfennau

Oddiwrth Wicillyfrau
Jump to navigation Jump to search


Am y llyfr[golygu]

The Elements.png

Croeso i lyfr Wiciblant Yr Elfennau.

Anelir y llyfr hwn at blant 8-12 oed. Bydd teitlau'r adrannau yn cynnwys elfennau a fydd yn wybyddus neu o ddiddordeb i blant. Bydd y fersiwn print yn ffocysu ar ateb cyfres benodol o gwestiynau am yr elfen ac esboniad o beth yw'r elfen. Fe fydd cyflwyniad ac esboniad o eirfa hefyd. Gellir cynnwys erthyglau eraill am yr Elfennau o ddiddordeb cyffredinol hefyd.

Pan yn gweithio ar y prosiect hwn. cofiwch ei fod wedi'i anelu at blant. Mae bod yn ddealladwy yr un mor bwysig a bod yn ffeithiol gywir. Dylai awduron ganolbwyntio ar y cysyniadaiu pwysig un hytrach na son am bob manylyn. Defnyddiwch eirfa dechnegol pan fo angen, ond peidiwch defnyddio geiriau anodd pan fyddai geiriau symlach yr un mor effeithiol.

Tudalennau arbennig[golygu]

Mater[golygu]

Atom[golygu]

Moleciwlau[golygu]

Cyfrannu[golygu]

Create or Request a Page[golygu]

You are encouraged to create a page on an interesting or useful element. If you would like to do so, please read the Contributing page.

Nodyn Eginyn[golygu]

Please use the Stub Template when creating a new article.

Sources of Additional Information[golygu]

Nodyn:Sisterlinks

Tudalennau Cyhoeddadwy[golygu]

Developing pages[golygu]

Stubs[golygu]

Nodyn:Wikijunior Article of the Month

Nodyn:Subjects Nodyn:Status