Wiciblant

Oddiwrth Wicillyfrau
Jump to navigation Jump to search
Wilcox.jpg

Croeso i Wiciblant!

Nod y prosiect hwn yw i ddarparu llyfrau anllenyddol sy'n addas i blant o'i genedigaeth hyd at 12 oed. Mae'r llyfrau hyn wedi'u darlunio â ffotograffau, deiagramau, sgetsys, a darluniau gwreiddiol. Cynhyrchir llyfrau Wiciblant gyda gymuned fyd-eang o ysgrifennwyr, athrawon, myfyrwyr a phobl ifanc, i gyd yn gweithio gyda'i gilydd. Cyflwyna'r llyfrau wybodaeth ffeithiol y gellir ei wirio. Mae croeso i chi ymuno yn y prosiect hefyd, trwy ysgrifennu, golygu, ac ail-ysgrifennu pob modiwl a llyfr er mwyn gwella'u cynnwys. Dosberthir ein llyfrau yn rhad ac am ddim o dan delerau Trwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Gweler hefyd Beth yw Wiciblant? am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn.

Chwilio Wiciblant:Teitlau

Mae gennym dros ddwsin o lyfrau Wiciblant a channoedd a adrannau o fewn yr adrannau hynny yn cael eu paratoi ar gyfer eu cyhoeddi.

Ancient Civilizations Spine.png Animal Alphabet Spine.png Biology Spine.svg Big Cats Spine.png Bugs Spine.png Dinosaurs Spine.png Elements Spine.png Geometry Spine.png How Things Work Spine.png Human Body Spine.png Kings and Queens of England Spine.png Languages Spine.png Solar System Spine.png South America Spine.png

Darganfyddiadau a dyfeisiadau

Yr ElfennauArbrofion Gwyddonol HwylusSut Mae Pethau'n Gweithio

Y Byd Naturiol

Cathod mawrBiolegPryfedDeinasoriaidY Corff DynolCysawd yr Haul

Ein Byd o Bobl

Gwareiddiaid HynafolKings and Queens of EnglandIeithoeddUnited States Charters of FreedomYr Ail Ryfel BydByd Gwaith

Daearyddiaeth

EwropDe AmericaWorld Heritage Sites

Amser Ysgol

Geometreg ar gyfer Ysgolion Cynradd

Cyn Dechrau Darllen

Yr WyddorAnimal AlphabetClassic Alphabet Coloring BookColorsFlower AlphabetFood AlphabetMaze & Drawing BookRhifau o 1 i 20Small NumbersSkateboard Alphabet Coloring PagesTell Time Clock Coloring Book <---- Mae llyfrau ychwanegol Wiciblant yn cael eu datblygu.

All for BLANT

Mae gan Wiciblant lyfrau gwych i chi eu darllen. Ond gallwch chi helu ysgrifennu llyfrau hefyd! Os ydych chi'n gwybod rhywbeth am rhyw bwnc penodol a'ch bod eisiau ei rannu gydag eraill, cliciwch ar y botwm "Golygu" a theipiwch yr hyn rydych chi eisiau dweud. Mae mor syml a hynny!

Cynorthwyo

Mae bwrw ati'n hawdd. Cliciwch ar y botwm Golygu a dechreuwch ysgrifennu! Rydym yn eich annog i fod yn ddewr a golygu erthyglau.

Os hoffech syniadau am beth y gallech chi wneud, ystyriwch:

  • Edrychwch drwy ein casgliad lawn o lyfrau ac ychwanegwch ato os ydych yn gallu.
  • Dechrau prosiect dosbarth er mwyn ysgrifennu llyfr newydd neu gyfrannu at un sy'n bodoli eisoes er mwyn ei ddatblygu ymhellach.
  • Roi adborth i ni ar ein tudalen sgwrs.
  • Gwirio'r ffeithiau ar dudalen.
  • Gwirio erthyglau am ramadeg, arddull a sillafu.
  • Monitro'r Nodyn:Plain link i dudalennau Wiciblant.

There's a Wikijunior Style Guide with suggestions for how to write great Wikijunior content.

Trafodaethau

You can discuss the project at the Wikijunior talk page or one of the Wikibooks reading rooms to get a broader audience.

To chat about Wikijunior on IRC, use Freenode or join #wikijunior on Freenode.

Nodyn:Wikijunior Article of the Month


Nodyn:Mbox Nodyn:Pp-protected