Wiciblant:Yr Wyddor

Oddiwrth Wicillyfrau
Jump to navigation Jump to search

Mae'r llyfr hwn yn brosiect o fewn Wiciblant, ac wedi'i gynhyrchu ar lefel Cyn-Darllen. Bwriedir i riant / warcheidwad neu athro ddarllen hwn i blentyn fel eu bod yn ymgyfarwyddo â llythrennau'r wyddor a'r seiniau maent yn gwneud.


Yr Wyddor


TransMilenio Estacion A Caracas.svg TransMilenio Estacion B Autonorte.svg TransMilenio Estacion C Suba.svg


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y
Awdur: Mark Linley, Kindergarten teacher Nodyn:Reading level